Achondroplasia Gene Mutation

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

21 روز

شناسه ملی

810084

توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 233 -
توسط - منتشر شده در: 18 آبان 1402 - تعداد بازدید: 233 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه