CSF ACE

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
0 – 2.5

نوع نمونه

CSF

حجم نمونه مورد نیاز

1.5 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Enzymatic

پاسخ‌دهی اضطراری

زمان انجام آزمایش

١ روز

شناسه ملی

801525

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 297 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 297 -

ثبت دیدگاه