ACE

اسامی مشابه: آنزیم مبدل آنژیوتانسین - I ; کینیناز II ; پپتیدیل . دی پپتیداز A

شرایط قبل از آزمایش

استفاده از Captopril ، enalapril که تحت تاثیر سطح ACE قرار میگیرد.

اطلاعات بالینی

مارکر ارزیابی میزان فعالیت بیماری ریوی سارکوئیدوز می باشد

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
8 – 65

نوع نمونه

سرم ، مایعات بدن

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

آنزیماتیک

پاسخ‌دهی اضطراری

١ ساعت پس از ورود نمونه به بخش

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801525

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 116 -

ثبت دیدگاه