Anti Cardiolipin Ab(IgM)

اسامی مشابه: IgM - ACA ، IgG - ACA ، ACA

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

به همراه سایر اتوآنتی بادی های فسفو لیپیدی درتشخیص ترومبوزهایعروقی/سقط جنین/ترومبوسیتوپنی وبیماریهای روماتیسمی به ویژه لوپوس وکلآ سندرم آنتی فسفولیپید استفاده می شود.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
< 10 Negative
>=10 Positive

نوع نمونه

سرم

حجم نمونه مورد نیاز

1 میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

الایزا

پاسخ‌دهی اضطراری

به صورت روزانه اعلام اورژانس می گردد .

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

803136

توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 232 -
توسط - منتشر شده در: 17 آبان 1402 - تعداد بازدید: 232 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه