ABG

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

تفسیر

نوع نمونه

خون تام روی هپارین

حجم نمونه مورد نیاز

١.٠ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

Optical Fluorescence

پاسخ‌دهی اضطراری

همان روز

زمان انجام آزمایش

1 روز

شناسه ملی

801080

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 311 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 311 -

ثبت دیدگاه