A/G Ratio

اسامی مشابه: نام مشابهی ندارد

شرایط قبل از آزمایش

اطلاعات بالینی

بازه سنی : از 0 سال تا 150 سال
1.5 – 2.5

تفسیر

نوع نمونه

حجم نمونه مورد نیاز

روش اندازه‌گیری

مشخص نشده

پاسخ‌دهی اضطراری

١ روز

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

مشخص نشده

توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 271 -
توسط - منتشر شده در: 16 آبان 1402 - تعداد بازدید: 271 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه