Insulin

اسامی مشابه: انسولین ایمونوراکتیو

شرایط قبل از آزمایش

نیاز به ناشتایی دارد، از cimetidine ، Ethanol ، chlorpropamide قبل از نمونه گیری استفاده نشود.

اطلاعات بالینی

درون سلول های بتای پانکراس، پلی پتپید پره پروانسولین از طریق مکانیسمی پیچیده به ٣ ماده زیر که از نظر بالینی اندازه گیری می شوند متابولیزه می شود: پروانسولین، انسولین و پتپید -C که غالبا به مجموعه آنها پلی پتپید های پانکراس گفته می شود.کاربرد ان در تشخیص PHHI، هیپوگلسمی القا شده توسط تومور، سندروم مقاومت به انسولین.

تفسیر

بازه سنی : از 1 روز تا 150 سال
Up to 10 Y : 0.4 – 13
11 – 19 Y : 2.1 – 19.5
20 – 79 Y : 2.4 – 29.1

نوع نمونه

سرم/پلاسما EDTA

حجم نمونه مورد نیاز

سرم:١ میلی لیتر/پلاسما:٢ میلی لیتر

روش اندازه‌گیری

کلیا

پاسخ‌دهی اضطراری

به صورت اعلام اورژانس می شود.

زمان انجام آزمایش

مشخص نشده

شناسه ملی

801565

توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -
توسط - منتشر شده در: 8 آذر 1402 - تعداد بازدید: 32 -

در ادامه خواهید خواند…

ثبت دیدگاه